252/2 Trofco Buling , 3rd FL., Krungthepkeetha road,
Hua mak Subdistrict ,Bang kapi District, Bangkok 10240
OFFICE HOURS
Monday – Friday 8:30 – 17:30

งานนำสายไฟฟ้าลงดิน

งานนำสายสื่อสารลงดิน

  • ย้ายสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้า ลงใต้ดิน
  • ปรับปรุงทัศนยภาพ
  • บริษัทลงทุนในการติดตั้งโครงข่ายเพื่อให้ผู้ให้บริการทำการเช่า